Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

13 publicaties gevonden.

 • Amendement nooit verkleinen oppervlakte NNN

  Amendement A8-2019

  • Gepubliceerd op 15 januari 2019
 • Motie Benoemen toplandschappen

  Motie ingediend door D66  op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om de unieke kwaliteiten van de Noord-Hollands toplandschappen te benoemen en te behouden;" en "van de mogelijkheid gebruik…

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
 • Motie Gebiedsgerichte regionale uitwerking

  Motie ingediend door D66 op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie draagt het college op om: "bij het vastleggen van de provinciale belangen in de Omgevingsvisie rekening te houden met gebiedsgericht maatwerk".

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
 • Hein Struben over dreigend woningtekort in Noord-Holland

  Op 15 mei kwam in de commissie Ruimte, Wonen, Water (RWW) het Burgerinitiatief ´Dreigend Woningtekort´ter sprake. Dit onderwerp was op verzoek van de PvdA van de C-agenda naar de B-agenda verplaatst. De commissie wisselde van gedachten over de brief van het Burgerinitiatiefgroep Dreigend Woningtekort. Hieronder vindt u de spreektekst van woordvoerder Wonen Hein Struben.

  • Gepubliceerd op 16 mei 2017
 • D66 stelt vragen over schade aan aardkundig monument

  Op 6 april 2017 heeft Hein Struben, Statenlid voor D66 Noord-Holland, schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over haar reactie op overtredingen met betrekking tot de bescherming van aardkundige monumenten.

  • Gepubliceerd op 7 april 2017
 • Motie maatwerk voor zonne-energie in bufferzones

  M31A/27-6-16

  • Gepubliceerd op 27 juni 2016
 • Vragen over kustbescherming door provincie en gemeenten

    Amélie Strens en Claudia Weemhoff hebben schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de verruiming in de landelijke regelgeving over de kust.   Verruiming regelgeving voor meer activiteiten De landelijke regels voor kustbebouwing worden aangepast in lijn met eerdere decentralisatie van ruimtelijke en…

  • Gepubliceerd op 12 januari 2016
 • Schriftelijke vragen over plannen Bredius terrein in Muiden

  Op 13 jui 2015 hebben Amélie Strens en Hein Struben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het ontwerpbestemmingsplan Bredius in de gemeente Muiden.

  • Gepubliceerd op 13 juli 2015
 • Bouwen en wonen met Schiphol in je achtertuin

  Hein Struben stelt schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de regie op ruimtelijke ordening en leefbaarheid in de Schiphol-regio.

  • Gepubliceerd op 13 maart 2015
 • Verkiezingsprogramma 2015-2019

  Verkiezingsprogramma 2015-2019

  • Gepubliceerd op 18 januari 2015