Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Amendement nooit verkleinen oppervlakte NNN

  Amendement A8-2019

  • Gepubliceerd op 15 januari 2019
 • Motie Benoemen toplandschappen

  Motie ingediend door D66  op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om de unieke kwaliteiten van de Noord-Hollands toplandschappen te benoemen en te behouden;" en "van de mogelijkheid gebruik…

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
 • Motie Gebiedsgerichte regionale uitwerking

  Motie ingediend door D66 op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie draagt het college op om: "bij het vastleggen van de provinciale belangen in de Omgevingsvisie rekening te houden met gebiedsgericht maatwerk".

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
 • Motie maatwerk voor zonne-energie in bufferzones

  M31A/27-6-16

  • Gepubliceerd op 27 juni 2016
 • Amendement PRV ARO

  D66 amendement voor behoud ARO aanvaard

  • Gepubliceerd op 3 februari 2014
 • Motie en amendement Groen Grondbeleid

  Motie en amendement over evaluatie en uitvoering van grondbeleid voor natuurgebieden, aangenomen door provinciale staten in december 2013

  • Gepubliceerd op 28 december 2013
 • Motie en Amendement Groen Grondbeleid PS 16dec2013

  In samenwerking met PvdA opgesteld.

  • Gepubliceerd op 27 december 2013