Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

15 publicaties gevonden.

 • Motie voor inclusieve mobiliteit

  M68-2022/PS 23-5-2022 AANGENOMEN

  • Gepubliceerd op 30 mei 2022
 • Schriftelijke vragen – Klimaatadaptief bouwen

  In een adviesbrief van de Deltacommissaris aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat valt te lezen dat in de huidige woningbouwopgave nog weinig rekening wordt gehouden met het klimaat van de toekomst. Daardoor is het onzeker of alle geplande woningen wel gebouwd kunnen worden, bijvoorbeeld door de verhoogde zeespiegel. Reden voor D66…

  • Gepubliceerd op 15 december 2021
 • Beleidskader Erfgoed en Cultuur: Inbreng D66

  Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 13 december stond het Beleidskader Erfgoed en Cultuur op de agenda. Een belangrijk onderwerp, mede gelet op het feit dat de cultuursector het zwaar heeft onder de wereldwijde Covid-19 pandemie. Reden te meer om te pleiten voor de verbinding, waar tevens de makers van cultuur een gesprekspartner vormen. Daarom diende…

  • Gepubliceerd op 15 december 2021
 • Provinciale Staten stellen Europastrategie vast

  De Europese Unie speelt ook op provinciaal niveau een belangrijke rol. Klimaatverandering, de energietransitie en internationale mobiliteit; het zijn typische onderwerpen waar Europese samenwerking ook op provinciaal niveau een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Daarom stellen Provinciale Staten een Europastrategie vast. In deze strategie worden de belangrijkste kaders vastgesteld voor de Europese activiteiten van de…

  • Gepubliceerd op 15 december 2021
 • Moties bij Kaderbrief 2022

  #Moties

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Portefeuilleverdeling

  woordvoerderschappen

  • Gepubliceerd op 28 mei 2020
 • Jaarverslag 2019-2020 Stichting Fractieondersteuning D66 Noord-Holland

  Jaarlijks rapporteert de Statenfractie over de besteding van de subsidie voor fractieondersteuning. Deze administratie wordt gecontroleerd door de Statengriffie en een accountant op rechtmatigheid van de uitgaven.

  • Gepubliceerd op 8 april 2020
 • Ontslagbrief PSNH Suzanne Klaassen

  Op 13 maart 2020 heeft Suzanne Klaassen haar ontslag ingediend als Statenlid in Noord-Holland. Zie hieronder haar brief aan de voorzitter van Provinciale Staten.

  • Gepubliceerd op 23 maart 2020
 • Commissie-indeling Statenfractie D66 Noord-Holland

  In het bijgaande schema vindt u de 4 provinciale commissies waarin de besluitvorming in Provinciale Staten voorbereid wordt en welke Statenleden van D66 daarin het woord voeren over de verschillende onderwerpen (portefeuilles).

  • Gepubliceerd op 24 februari 2020
 • Motie OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer

  Provinciale Staten van Noord-Holland waren het er op 8 juli 2019 unaniem over eens dat er een zienswijze ingediend moet worden op het Programma van Eisen voor de concessie OV Zaanstreek Waterland. Een voorstel hierover om te verzoeken om de minimale frequentie voor Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan die van de verbindende lijnen…

  • Gepubliceerd op 8 juli 2019