Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

11 publicaties gevonden.

 • Moties bij Kaderbrief 2022

  #Moties

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Portefeuilleverdeling

  woordvoerderschappen

  • Gepubliceerd op 28 mei 2020
 • Jaarverslag 2019-2020 Stichting Fractieondersteuning D66 Noord-Holland

  Jaarlijks rapporteert de Statenfractie over de besteding van de subsidie voor fractieondersteuning. Deze administratie wordt gecontroleerd door de Statengriffie en een accountant op rechtmatigheid van de uitgaven.

  • Gepubliceerd op 8 april 2020
 • Ontslagbrief PSNH Suzanne Klaassen

  Op 13 maart 2020 heeft Suzanne Klaassen haar ontslag ingediend als Statenlid in Noord-Holland. Zie hieronder haar brief aan de voorzitter van Provinciale Staten.

  • Gepubliceerd op 23 maart 2020
 • Commissie-indeling Statenfractie D66 Noord-Holland

  In het bijgaande schema vindt u de 4 provinciale commissies waarin de besluitvorming in Provinciale Staten voorbereid wordt en welke Statenleden van D66 daarin het woord voeren over de verschillende onderwerpen (portefeuilles).

  • Gepubliceerd op 24 februari 2020
 • Motie OV-frequentie Oostzaan en Landsmeer

  Provinciale Staten van Noord-Holland waren het er op 8 juli 2019 unaniem over eens dat er een zienswijze ingediend moet worden op het Programma van Eisen voor de concessie OV Zaanstreek Waterland. Een voorstel hierover om te verzoeken om de minimale frequentie voor Oostzaan en Landsmeer gelijk te stellen aan die van de verbindende lijnen…

  • Gepubliceerd op 8 juli 2019
 • Motie jeugdparticipatie

  Op 8 juli 2019 hebben Provinciale Staten een voorstel van bijna alle partijen aangenomen om opnieuw een werkgroep jeugdparticipatie in te stellen. Er zijn in de vorige Statenperiode verschillende activiteiten zijn ontwikkeld ten behoeve van jeugdparticipatie in Noord-Holland. Een aantal van deze activiteiten was erg succesvol en droeg bij aan het…

  • Gepubliceerd op 8 juli 2019
 • Fractie-reglement

  Fractiereglement

  • Gepubliceerd op 30 april 2019
 • Regio-indeling Statenfractie

  De Statenleden onderhouden graag de relaties met de lokale afdelingen. Er is een regio-indeling gemaakt met de eerste aanspreekpunten binnen de fractie. Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met de fractiemedewerker via e-mail d66@noord-holland.nl

  • Gepubliceerd op 30 april 2019
 • Tussenrapportage Statenfractie 2015-2019

  Een mid-term review over wat de Statenfractie van D66 Noord-Holland in de bestuursperiode 2015-2019 heeft bereikt en wat er nog op de agenda staat, gepubliceerd in oktober 2017

  • Gepubliceerd op 9 november 2017