Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

5 publicaties gevonden.

 • Jaarverslag Stichting Fractieondersteuning D66NH

  De Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland publiceert jaarlijks een jaarverslag ter verantwoording van de bestede subsidie voor fractieondersteuning. Hieronder het verslag voor het boekjaar van 15 maart 2018-14 maart 2019.

  • Gepubliceerd op 1 juli 2019
 • Jaarverslag Stichting Fractieondersteuning D66NH 2017-2018

  Volgens de provinciale verordening rapporteert de Statenfractie jaarlijks aan de provincie over de besteding van de subsidie voor fractieondersteuning. Het boekjaar loopt van 15 maart t/m 14 maart. Opgesteld door het fractiebestuur.

  • Gepubliceerd op 11 april 2018
 • Jaarverslag Stichting Fractieondersteuning D66NH 2016-2017

  Jaarverslag van de Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland over het boekjaar 2016-2017 zoals gerapporteerd  volgens artikel 10, derde lid, van de subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015.

  • Gepubliceerd op 25 juli 2017
 • Jaarverslag Stichting Fractieondersteuning D66NH 2015-2016

  Jaarverslag van de Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015.

  • Gepubliceerd op 15 april 2016
 • Jaarverslag Stichting Fractieondersteuning D66NH 2014-2015

  Jaarverslag van de Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015.

  • Gepubliceerd op 26 mei 2015