Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

1 publicatie gevonden.

  • Jaarverslag Stichting Fractieondersteuning D66NH 2017-2018

    Volgens de provinciale verordening rapporteert de Statenfractie jaarlijks aan de provincie over de besteding van de subsidie voor fractieondersteuning. Het boekjaar loopt van 15 maart t/m 14 maart. Opgesteld door het fractiebestuur.

    • Gepubliceerd op 11 april 2018