Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

70 publicaties gevonden.

 • Motie tekstaanscherping samenwerkingsafspraken MRA

  Goede onderlinge samenwerking in de MRA op basis van goede afspraken

  • Gepubliceerd op 13 september 2021
 • Motie goed onderhouden fietspaden

  Motie bij Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023 (NIKG)

  • Gepubliceerd op 24 november 2020
 • Motie varende fietspaden

  Motie bij integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI)

  • Gepubliceerd op 24 november 2020
 • D66 moties bij de begroting 2021

  Moties PS 9 november 2020

  • Gepubliceerd op 24 november 2020
 • Geamendeerd initiatief (plastic) zwerfafval

  Op 4 maart 2019 is een gewijzigd initiatiefvoorstel voor een toekomst zonder (plastic) zwerfafval van GL en PvdD met steun van D66 aangenomen. Hieronder het voorstel en het amendement.

  • Gepubliceerd op 16 november 2020
 • Motie Kansen voor nieuwe banen in energietransitie

  Op 5 oktober 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van de concept-regionale energiestrategieën (RES) een voorstel van PvdA, D66, PvdD en GroenLinks aangenomen waarin een verzoek gedaan wordt aan het college van Gedeputeerde Staten. De wens van PS is dat het provinciaal arbeidsmarktbeleid ingezet wordt voor voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor de…

  • Gepubliceerd op 26 oktober 2020
 • Motie burgerparticipatie in vervolgproces naar RES 1.0

  Op 5 oktober 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van de concept-regionale energiestrategieën (RES) een voorstel van D66 en VVD aangenomen waarin een zienswijze naar de deelnemers van het RES-proces is neergelegd. De wens van PS is dat er voortdurend aandacht besteed wordt aan tijd en ruimte voor zorgvuldige burgerparticipatie in

  • Gepubliceerd op 8 oktober 2020
 • Motie adviezen m.e.r. meenemen in vervolgproces naar regionale energiestrategie

  Op 5 oktober 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van de concept-regionale energiestrategieën (RES) een voorstel van D66, PvdD en CDA aangenomen waarin een zienswijze naar de deelnemers van het RES-proces is neergelegd. De wens van PS is dat de adviezen van de commissie m.e.r. zo goed mogelijk worden meegenomen in…

  • Gepubliceerd op 8 oktober 2020
 • Motie snelheidsverlaging op provinciale wegen

  Onderzoek naar snelheidsverlaging op provinciale wegen als bijdrage aan oplossen stikstofproblematiek

  • Gepubliceerd op 2 juni 2020
 • Motie prioriteit voor versterking energie-infrastructuur

  De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 18 november 2019 een voorstel van PvdA, D66, PvdD en GroenLinks aangenomen waarmee het college opgeroepen wordt, om alles in het werk te stellen om samen met andere overheden en de netbeheerders de knelpunten in zowel wet- en regelgeving als fysiek, proactief op te lossen en de infrastructuur zo…

  • Gepubliceerd op 18 november 2019