Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

4 publicaties gevonden.

 • Motie goed onderhouden fietspaden

  Motie bij Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023 (NIKG)

  • Gepubliceerd op 24 november 2020
 • Motie Kansen voor nieuwe banen in energietransitie

  Op 5 oktober 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van de concept-regionale energiestrategieën (RES) een voorstel van PvdA, D66, PvdD en GroenLinks aangenomen waarin een verzoek gedaan wordt aan het college van Gedeputeerde Staten. De wens van PS is dat het provinciaal arbeidsmarktbeleid ingezet wordt voor voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor de…

  • Gepubliceerd op 26 oktober 2020
 • Motie burgerparticipatie in vervolgproces naar RES 1.0

  Op 5 oktober 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van de concept-regionale energiestrategieën (RES) een voorstel van D66 en VVD aangenomen waarin een zienswijze naar de deelnemers van het RES-proces is neergelegd. De wens van PS is dat er voortdurend aandacht besteed wordt aan tijd en ruimte voor zorgvuldige burgerparticipatie in

  • Gepubliceerd op 8 oktober 2020
 • Motie adviezen m.e.r. meenemen in vervolgproces naar regionale energiestrategie

  Op 5 oktober 2020 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van de concept-regionale energiestrategieën (RES) een voorstel van D66, PvdD en CDA aangenomen waarin een zienswijze naar de deelnemers van het RES-proces is neergelegd. De wens van PS is dat de adviezen van de commissie m.e.r. zo goed mogelijk worden meegenomen in…

  • Gepubliceerd op 8 oktober 2020