Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

22 publicaties gevonden.

 • Motie Geen kerncentrale in Noord-Holland

  Op 12 november 2018 hebben Provinciale Staten een voorstel aangenomen van D66 en mede ondertekend door PvdA, SP, GroenLinks en PvdD, waarin Provinciale Staten zich uitspreken dat een nieuwe kernenergiecentrale in Noord-Holland niet aan de orde is. Zie ook dit nieuwsartikel.

  • Gepubliceerd op 13 november 2018
 • Motie Onderzoek luchthaven in zee

  Op 11 juni 2018 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland een motie van 50PLUS, D66, ONH en VVD aangenomen om het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken om er  zorg voor te dragen dat de Gedeputeerde Staten nauw betrokken zijn bij het onderzoek dat de Tweede Kamer doet naar de mogelijkheden van een luchthaven in zee en er op…

  • Gepubliceerd op 11 juni 2018
 • Amendement Pallas business case

  Amendementen over OV uitvoeringsprogramma, Pallas en bijensterfte

  • Gepubliceerd op 30 mei 2018
 • Motie veiligheidssituatie Petten

  Breed door Provinciale Staten Noord-Holland gesteunde motie over veiligheidssituatie Petten aangenomen op vergadering van 3 oktober 2016

  • Gepubliceerd op 17 oktober 2016
 • Voorstel Eerder sturen op energiebesparing bij bedrijven

  Amendement op de Beleidsagenda Energietransitie van D66 CU-SGP PvdA, aangenomen door PS Noord-Holland op 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 1 juni 2016
 • Motie verbeteren inzetbaarheid Participatiefonds Duurzame Economie

  Motie van D66 VVD PvdA CDA GL CU-SGP en PvdD aangenomen op 23 mei 2016 door PS Noord-Holland.

  • Gepubliceerd op 1 juni 2016
 • Motie Onderzoek naar glasvezel in Noord-Holland

  Bijna statenbreed aangenomen motie voor onderzoek naar internet via glasvezel in heel Noord-Holland - 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 31 mei 2016
 • Motie verwachtingen uitvoeringsagenda beleidskader economie

  Motie van D66, PvdA, VVD en CDA aangenomen in Provinciale Staten van Noord-Holland van 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 23 mei 2016
 • Motie business case Pallas onderzoeksreactor

  D66 en PvdA hebben op 15 december 2014 samen een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over het project Pallas onderzoeksreactor in Petten. Hierin wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om - voordat een volgende investering gedaan wordt - een business case voor te leggen waarin duidelijk is welke investeerders geinteresseerd zijn in dit…

  • Gepubliceerd op 18 december 2014
 • Motie Milieudialoog

  Op 15 december 2014 heeft Ilse Zaal samen met VVD en CDA een motie ingediend bij het milieubeleidsplan om samen met het bedrijfsleven ook verdergaande duurzaamheidsinitiatieven mogelijk te maken. De motie is door Provinciale Staten aanvaard.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014