Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

14 publicaties gevonden.

 • Motie varende fietspaden

  Motie bij integraal meerjarenprogramma infrastructuur (iMPI)

  • Gepubliceerd op 24 november 2020
 • Motie snelheidsverlaging op provinciale wegen

  Onderzoek naar snelheidsverlaging op provinciale wegen als bijdrage aan oplossen stikstofproblematiek

  • Gepubliceerd op 2 juni 2020
 • Motie actieplan weidevogels

  Een voorstel van Christenunie, PvdD, SP, GroenLinks, D66 en PvdA over het opstellen van een provinciaal actieplan voor weidevogels is op 4 maart 2019 aangenomen in Provinciale Staten van Noord-Holland.

  • Gepubliceerd op 16 maart 2019
 • Amendement nooit verkleinen oppervlakte NNN

  Amendement A8-2019

  • Gepubliceerd op 15 januari 2019
 • Amendement PRV De Hoge Berg Texel

  Amendement A2-2019

  • Gepubliceerd op 15 januari 2019
 • Motie bij PMO – Verduurzaming wegaanleg en -onderhoud

  Op 12 november 2018 hebben Provinciale Staten bij het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) een voorstel aangenomen van PvdA en D66, mede ondertekend door CDA, PvdD, GroenLinks, SP, CU-SGP en OPNH, over verduurzaming van wegaanleg en -onderhoud. Lees hier meer over dat onderwerp

  • Gepubliceerd op 13 november 2018
 • Motie Provinciale uitvoeringsregeling Cultuur Noord-Holland

  Op 12 november 2018 hebben Provinciale Staten een voorstel aangenomen van D66, mede ondertekend door VVD, CDA en PvdA, over beschikbaar maken van vrijgevallen middelen in een nieuwe subsidieregeling voor culturele instellingen of culturele evenementen. Lees hier meer hierover

  • Gepubliceerd op 13 november 2018
 • Motie Benoemen toplandschappen

  Motie ingediend door D66  op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om de unieke kwaliteiten van de Noord-Hollands toplandschappen te benoemen en te behouden;" en "van de mogelijkheid gebruik…

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
 • Motie Gebiedsgerichte regionale uitwerking

  Motie ingediend door D66 op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie draagt het college op om: "bij het vastleggen van de provinciale belangen in de Omgevingsvisie rekening te houden met gebiedsgericht maatwerk".

  • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
 • Motie maatwerk voor zonne-energie in bufferzones

  M31A/27-6-16

  • Gepubliceerd op 27 juni 2016