Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

  • Amendement OV-knooppunten

    Op 13 november hebben Provinciale Staten tijdens het debat over de middelen programma OV-Knooppunten een amendement van D66 en de VVD aangenomen om het volgende op te nemen in de statenvoordracht: "Dat de conceptovereenkomst van elk van de OV-Knooppunten waarin een provinciale cofinanciering wordt voorgesteld, eerst ter kennis gebracht wordt aan de betreffende provinciale commissie…

    • Gepubliceerd op 13 november 2017
  • Motie opvolging rapport waterbestendig Westpoort

    Motie ingediend door D66 en aangenomen op de Provinciale Statenvergadering van 6 november 2017 over de begroting 2018 van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: "de regierol op te pakken om te komen met alle betrokken partijen tot concrete plannen voor een betere bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur;" en "onderzoeken of er voor…

    • Gepubliceerd op 6 november 2017
  • Motie Duurzaam bereikbaar Noord-Holland

    Motie ingediend door D66 en andere partijen op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie verzoekt het college onder andere om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen dat een goede bereikbaarheid cruciaal is voor de welvaart en het welzijn van…

    • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
  • Motie provinciaal hoofdfietsnetwerk

    Op 10 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland motie M31 provinciaal hoofdfietsnetwerk aangenomen om het fietsbeleid een extra impuls te geven.

    • Gepubliceerd op 12 juli 2017
  • Motie smart mobility investeringen

    Op 10 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland motie M48 aangenomen betreffende smart mobility investeringen: meer multimodaal en in meerjarenprogramma.

    • Gepubliceerd op 12 juli 2017
  • Motie OV-fietsvoorzieningen bij bushaltes

    Op 9 november 2015 heeft D66 samen met PvdA een voorstel gedaan aan Provinciale Staten van Noord-Holland voor meer OV-fietsvoorzieningen bij bushaltes. De moties is aangehouden en zal nader met het college besproken worden in de Statencommissie Mobiliteit & Financien.

    • Gepubliceerd op 9 november 2015
  • Amendement Fietstunnel N244 bij Oosterweg

    Wel een fietstunnel onder de verbrede N244 bij de Oosterweg.

    • Gepubliceerd op 3 februari 2014