Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Motie duurzame economie

    Motie van D66, VVD, CDA, PvdA, GL, PVV en CU-SGP waarin het college van GS verzocht wordt verschillende voorstellen voor te bereiden voor verduurzaming van de economie in Noord-Holland. Het gaat om voorstellen op het gebied van: intensiever gebruik en aanleg van technieken voor zonne-energie, snellere digitale infrastructuur…

    • Gepubliceerd op 1 december 2012
  • Motie bibliotheken 2.0

    Motie van D66, mede ingediend door GL, PVV, PvdA, VVD en CDA waarin het college van GS wordt opgedragen te onderzoeken welke nieuwe serviceconcepten en digitale middelen voor de bibliotheken in de krimpgebieden van Noord-Holland wenselijk zijn. Voorgelegd op 19 november 2012 door Zafer Yurdakul en aanvaard door PS.

    • Gepubliceerd op 1 december 2012