Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

10 publicaties gevonden.

 • Motie business case Pallas onderzoeksreactor

  D66 en PvdA hebben op 15 december 2014 samen een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over het project Pallas onderzoeksreactor in Petten. Hierin wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om - voordat een volgende investering gedaan wordt - een business case voor te leggen waarin duidelijk is welke investeerders geinteresseerd zijn in dit…

  • Gepubliceerd op 18 december 2014
 • Motie Milieudialoog

  Op 15 december 2014 heeft Ilse Zaal samen met VVD en CDA een motie ingediend bij het milieubeleidsplan om samen met het bedrijfsleven ook verdergaande duurzaamheidsinitiatieven mogelijk te maken. De motie is door Provinciale Staten aanvaard.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014
 • Motie afwegingskader wind op land

  Motie van D66, VVD, CDA en PvdA om een afwegingskader voor de meest geschikte locaties voor windmolens op land mee te geven aan het college van Gedeputeerde Staten bij het beleidskader wind op land dat op 15 december is vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland. Ingediend door Ilse Zaal.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014
 • Motie Natuurbeheer Vafamil terrein

  Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend op 15 december 2014 door Hein Struben om goed natuurbeheer van het Vafamil terrein zeker te stellen.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014
 • Motie SWOT analyse clusters

  Motie voor het onderzoeken van mogelijkheden tot het maken van SWOT analyses voor de strategische economische clusters van Noord-Holland, mede ingediend door CDA en PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014
 • Motie Financiering natuur- en landschapsbeheer

  Motie voor afdoende financiering van natuur- en landschapsbeheer in de komende jaren van Ilse Zaal en Hein Struben, mede ingediend door PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014
 • Motie Natuur is kapitaal

  Motie voor integrale rapportage over natuur- en landschapsbeheer in reguliere P&C cyclus van Ilse Zaal en Hein Struben, mede ingediend door CDA en PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014
 • Speerpunt Zonne-energie

  Amendement op en moties over zonne-energie bij koersdocument duurzame energie van Ilse Zaal, maart 2012

  • Gepubliceerd op 12 november 2014
 • Amendement PRV ARO

  D66 amendement voor behoud ARO aanvaard

  • Gepubliceerd op 3 februari 2014
 • Amendement Fietstunnel N244 bij Oosterweg

  Wel een fietstunnel onder de verbrede N244 bij de Oosterweg.

  • Gepubliceerd op 3 februari 2014