Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Motie Benoemen toplandschappen

    Motie ingediend door D66  op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om de unieke kwaliteiten van de Noord-Hollands toplandschappen te benoemen en te behouden;" en "van de mogelijkheid gebruik…

    • Gepubliceerd op 16 oktober 2017
  • Motie Gebiedsgerichte regionale uitwerking

    Motie ingediend door D66 op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie draagt het college op om: "bij het vastleggen van de provinciale belangen in de Omgevingsvisie rekening te houden met gebiedsgericht maatwerk".

    • Gepubliceerd op 16 oktober 2017