Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

70 publicaties gevonden.

 • Motie verbeteren inzetbaarheid Participatiefonds Duurzame Economie

  Motie van D66 VVD PvdA CDA GL CU-SGP en PvdD aangenomen op 23 mei 2016 door PS Noord-Holland.

  • Gepubliceerd op 1 juni 2016
 • Motie Onderzoek naar glasvezel in Noord-Holland

  Bijna statenbreed aangenomen motie voor onderzoek naar internet via glasvezel in heel Noord-Holland - 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 31 mei 2016
 • Motie CO2-reductie doelstellingen

  Motie van D66 en PvdA, aangenomen in Provinciale Staten van Noord-Holland van 23 mei 2016.  

  • Gepubliceerd op 24 mei 2016
 • Motie verwachtingen uitvoeringsagenda beleidskader economie

  Motie van D66, PvdA, VVD en CDA aangenomen in Provinciale Staten van Noord-Holland van 23 mei 2016

  • Gepubliceerd op 23 mei 2016
 • Motie OV-fietsvoorzieningen bij bushaltes

  Op 9 november 2015 heeft D66 samen met PvdA een voorstel gedaan aan Provinciale Staten van Noord-Holland voor meer OV-fietsvoorzieningen bij bushaltes. De moties is aangehouden en zal nader met het college besproken worden in de Statencommissie Mobiliteit & Financien.

  • Gepubliceerd op 9 november 2015
 • Motie zeewier als energiebron

  Op de PS vergadering van 9 september hebben D66 en VVD een motie ingediend waarin het college de opdracht krijgt om zeewierteelt voor het opwekken van duurzame energie een impuls te geven in Noord-Holland.

  • Gepubliceerd op 9 november 2015
 • Motie business case Pallas onderzoeksreactor

  D66 en PvdA hebben op 15 december 2014 samen een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over het project Pallas onderzoeksreactor in Petten. Hierin wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om - voordat een volgende investering gedaan wordt - een business case voor te leggen waarin duidelijk is welke investeerders geinteresseerd zijn in dit…

  • Gepubliceerd op 18 december 2014
 • Motie Milieudialoog

  Op 15 december 2014 heeft Ilse Zaal samen met VVD en CDA een motie ingediend bij het milieubeleidsplan om samen met het bedrijfsleven ook verdergaande duurzaamheidsinitiatieven mogelijk te maken. De motie is door Provinciale Staten aanvaard.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014
 • Motie afwegingskader wind op land

  Motie van D66, VVD, CDA en PvdA om een afwegingskader voor de meest geschikte locaties voor windmolens op land mee te geven aan het college van Gedeputeerde Staten bij het beleidskader wind op land dat op 15 december is vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland. Ingediend door Ilse Zaal.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014
 • Motie Natuurbeheer Vafamil terrein

  Motie vreemd aan de orde van de dag, ingediend op 15 december 2014 door Hein Struben om goed natuurbeheer van het Vafamil terrein zeker te stellen.

  • Gepubliceerd op 15 december 2014