Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

70 publicaties gevonden.

 • Motie SWOT analyse clusters

  Motie voor het onderzoeken van mogelijkheden tot het maken van SWOT analyses voor de strategische economische clusters van Noord-Holland, mede ingediend door CDA en PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014
 • Motie Financiering natuur- en landschapsbeheer

  Motie voor afdoende financiering van natuur- en landschapsbeheer in de komende jaren van Ilse Zaal en Hein Struben, mede ingediend door PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014
 • Motie Natuur is kapitaal

  Motie voor integrale rapportage over natuur- en landschapsbeheer in reguliere P&C cyclus van Ilse Zaal en Hein Struben, mede ingediend door CDA en PvdA. Aanvaard in PS op 10 november 2014.

  • Gepubliceerd op 24 november 2014
 • Speerpunt Zonne-energie

  Amendement op en moties over zonne-energie bij koersdocument duurzame energie van Ilse Zaal, maart 2012

  • Gepubliceerd op 12 november 2014
 • Amendement PRV ARO

  D66 amendement voor behoud ARO aanvaard

  • Gepubliceerd op 3 februari 2014
 • Amendement Fietstunnel N244 bij Oosterweg

  Wel een fietstunnel onder de verbrede N244 bij de Oosterweg.

  • Gepubliceerd op 3 februari 2014
 • Motie en amendement Groen Grondbeleid

  Motie en amendement over evaluatie en uitvoering van grondbeleid voor natuurgebieden, aangenomen door provinciale staten in december 2013

  • Gepubliceerd op 28 december 2013
 • Motie en Amendement Groen Grondbeleid

  In samenwerking met PvdA opgesteld. Ingediend bij PS vergadering op 16 december 2013

  • Gepubliceerd op 27 december 2013
 • Motie duurzame economie

  Motie van D66, VVD, CDA, PvdA, GL, PVV en CU-SGP waarin het college van GS verzocht wordt verschillende voorstellen voor te bereiden voor verduurzaming van de economie in Noord-Holland. Het gaat om voorstellen op het gebied van: intensiever gebruik en aanleg van technieken voor zonne-energie, snellere digitale infrastructuur…

  • Gepubliceerd op 1 december 2012
 • Motie bibliotheken 2.0

  Motie van D66, mede ingediend door GL, PVV, PvdA, VVD en CDA waarin het college van GS wordt opgedragen te onderzoeken welke nieuwe serviceconcepten en digitale middelen voor de bibliotheken in de krimpgebieden van Noord-Holland wenselijk zijn. Voorgelegd op 19 november 2012 door Zafer Yurdakul en aanvaard door PS.

  • Gepubliceerd op 1 december 2012