Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

56 publicaties gevonden.

 • Algemene Beschouwingen 2021

  Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 november 2021 werd de begroting behandeld. Fractievoorzitter Amélie Strens sprak namens D66 de algemene beschouwingen uit. Voor D66 Noord-Holland een belangrijk moment om de uitdagingen waar we voor staan te onderstrepen. De provincie Noord-Holland staat voor verschillende transities die onder andere een schone leefomgeving en gezond klimaat moeten opleveren.…

  • Gepubliceerd op 15 december 2021
 • D66 stelt vragen over versterken natuurverbindingen bij bouwlocatie in Bussum

  Statenleden Amélie Strens en Linde Gonggrijp hebben schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld over het mogelijk versterken van de natuurverbindingen bij een grote bouwlocatie in Bussum. Eerder had de lokale fractie van D66 Gooise Meren al naar de kansen hiervoor bij de gemeente aangeklopt, maar omdat de Provincie verantwoordelijk is voor natuur…

  • Gepubliceerd op 7 september 2021
 • Schriftelijke vragen over effect van klimaatverandering op monumenten

  Statenlid Emre Kanik heeft op 24 april 2021 schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de effecten van klimaatverandering op monumenten en archeologische vindplaatsen. Al in 2005 publiceerde het World Heritage Committee een waarschuwing over de bedreiging van klimaatverandering voor cultureel erfgoed. Inmiddels worden de effecten hiervan…

  • Gepubliceerd op 26 april 2021
 • Schriftelijke vragen over voortgang PARK21 Haarlemmermeer

  #PARK21

  • Gepubliceerd op 22 april 2021
 • Schriftelijke vragen over beleid voor data centers

  De Statenleden Bart Vink, Linde Gonggrijp en Emre Kanik hebben op 15 februari schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over het beleid rond data centers in de provincie Noord Holland. Aanleiding daarvoor is een eind december ontvangen brief van de werkgroep “Red de Wieringermeer” over hun zorgen…

  • Gepubliceerd op 16 februari 2021
 • Algemene beschouwingen D66NH bij begroting 2021

  AB

  • Gepubliceerd op 9 november 2020
 • Schriftelijke vragen over waterpeilafwijkingen

  Op 22 oktober 2020 hebben de Noord-Hollandse Statenfracties van D66, GroenLinks en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over waterpeilafwijkingen. In de Omgevingsvisie NH2050 is de doelstelling opgenomen dat Noord-Holland klimaatbestendig en waterrobuust wordt. Bodemdaling in veenweidegebieden wordt afgeremd en uiteindelijk gestopt. In het coalitieakkoord is klimaatadaptatie en…

  • Gepubliceerd op 22 oktober 2020
 • Schriftelijke vragen over grootschalige woningbouwplannen in Zuidoostbeemster

  Geen grootschalige woningbouw in Zuidoostbeemster

  • Gepubliceerd op 15 juli 2020
 • Schriftelijke vragen over windenergie-projecten in Wieringermeer

  Na aanleiding van het onderzoeksartikel “De verrommeling van een oer-Hollandse polder” in de Weekendbijlage in het NRC van 5 juni j.l. heeft Emre Kanik, woordvoerder klimaat & energie vragen gesteld over de in dit artikel genoemde ontwikkelingen. Online heeft het artikel de titel: Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en…

  • Gepubliceerd op 8 juni 2020
 • Schriftelijke vragen over bestrijdingsmiddelen in de natuur

  Op 5 juni 2020 hebben de Statenleden Amélie Strens, Arja Kapitein en Linde Gonggrijp schriftelijke vragen gesteld aan het college over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de natuur. Onderzoek in Drenthe toonde aan dat in natuurgebieden landbouwgif voorkomt in planten en in mest van schapen en runderen. De onderzoekers leggen een relatie…

  • Gepubliceerd op 5 juni 2020