Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

40 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen over effecten strengere regels luchtkwaliteit voor plannen biomassacentrales

  Na eerder in de commissie vragen gesteld te hebben over de vergunningverlening voor een biomassacentrale in Diemen (Uw brief d.d. 18 maart 2019) heeft de fractie van D66 nu schriftelijke vragen aan het college gesteld in relatie tot dit onderwerp. Het Ministerie van IenM heeft de regelgeving voor emissies aangescherpt. Statenleden Suzanne Klaassen en Emre Kanik…

  • Gepubliceerd op 17 mei 2019
 • D66 stelt vragen over versnippering grondeigendom

  In het Financieel Dagblad verschenen op 13 en 15 april 2019 twee artikelen over grondspeculatie: "Grondspeculant belemmert bouwplannen van gemeenten. Versnippering van grond stuwt prijzen en frustreert bouw van woonwijken." "Niemand wil bouwen op versnipperde grond. Het versnipperen van grond als speculatie object levert de kopers van…

  • Gepubliceerd op 18 april 2019
 • D66 stelt vragen over uittreden uit Goois Natuurreservaat

  Flip de Groot heeft namens D66 Noord-Holland een aantal (‘technische’) vragen gesteld over waarom de provincie Noord-Holland wil uittreden als participant van het Goois Natuurreservaat (GNR).  Het college van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten hierover geïnformeerd met een brief d.d. 13 februari 2019. De discussie over hoe de recreatieschappen het best bestuurd kunnen worden loopt al…

  • Gepubliceerd op 22 februari 2019
 • D66 stelt vragen over overdracht Schipholweg aan gemeente

  Op 5 december 2018 heeft D66 vragen gesteld aan het college over het vertragen van de overdracht van de Schipholweg aan de gemeente Haarlemmermeer. D66 is van mening dat wegen die binnen de bebouwde kom liggen beheerd zouden moeten worden door een gemeente.

  • Gepubliceerd op 5 december 2018
 • Schriftelijke vragen over gebruik bodemas

  Schriftelijke vragen over gebruik van bodemas in NZKG

  • Gepubliceerd op 26 oktober 2018
 • Schriftelijke vragen n.a.v. presentatie Klimaatwet

  Statenlid Suzanne Klaassen heeft op 29 juni 2018 schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de presentatie van de Klimaatwet over de consequenties die deze nieuwe wet heeft voor de duurzaamheidsopgave van de Provincie Noord-Holland. Op 4 september heeft het college de vragen beantwoord. De beantwoording is te vinden op

  • Gepubliceerd op 11 september 2018
 • Schriftelijke vragen over vervoerplan NHN

  Op 4 juli 2018 heeft Statenlid Andries Tijssens samen met Marieke van Duijn (PvdA0 en Nico Papineau Salm (PvdA) vragen gesteld over bepaalde punten uit het vervoerplan NHN. D66 en PvdA willen graag antwoorden op een aantal mogelijke knelpunten die door ROCOV naar voren gebracht zijn. Het college heeft deze vragen op…

  • Gepubliceerd op 26 augustus 2018
 • Schriftelijke vragen over verdroging

  Op 19 juli 2018 stelden de Statenleden Wim Bakker, Suzanne Klaassen en Claudia Weemhoff schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over verschillende aspecten van de gevolgen van verdroging in de provincie Noord-Holland. Update: De antwoorden van het college kwamen op 28 augustus en kunnen hier gedownload

  • Gepubliceerd op 19 juli 2018
 • Schriftelijke vragen over uitspraken Minister over Pallas project

  Op 31 mei 2018 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de uitspraken van Minister Wiebes over het Pallas project en de Tweede Kamerbrief over de vervolgonderzoeken van de hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap. Update: De antwoorden van het college kwamen op 4 september en

  • Gepubliceerd op 31 mei 2018
 • Schriftelijke vragen over haakse bocht in fietspad bij tunnel in Laren

  Op 14 maart heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over een gevaarlijke haakse bocht in een fietspad bij een tunnel in Laren. Update: De antwoorden van het college kwamen op 17 april en zijn hier te downloaden vanaf ibabsonline.

  • Gepubliceerd op 15 maart 2018