Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

12 publicaties gevonden.

 • D66 stelt vragen over versterken natuurverbindingen bij bouwlocatie in Bussum

  Statenleden Amélie Strens en Linde Gonggrijp hebben schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld over het mogelijk versterken van de natuurverbindingen bij een grote bouwlocatie in Bussum. Eerder had de lokale fractie van D66 Gooise Meren al naar de kansen hiervoor bij de gemeente aangeklopt, maar omdat de Provincie verantwoordelijk is voor natuur…

  • Gepubliceerd op 7 september 2021
 • Schriftelijke vragen over voortgang PARK21 Haarlemmermeer

  #PARK21

  • Gepubliceerd op 22 april 2021
 • Schriftelijke vragen over grootschalige woningbouwplannen in Zuidoostbeemster

  Geen grootschalige woningbouw in Zuidoostbeemster

  • Gepubliceerd op 15 juli 2020
 • Schriftelijke vragen over bestrijdingsmiddelen in de natuur

  Op 5 juni 2020 hebben de Statenleden Amélie Strens, Arja Kapitein en Linde Gonggrijp schriftelijke vragen gesteld aan het college over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de natuur. Onderzoek in Drenthe toonde aan dat in natuurgebieden landbouwgif voorkomt in planten en in mest van schapen en runderen. De onderzoekers leggen een relatie…

  • Gepubliceerd op 5 juni 2020
 • Schriftelijke vragen over controle op vervuilde locaties en sanering

  Op 22 augustus 2019 hebben de Statenleden Amélie Strens van D66 en Aukelien Jellema van PvdA schriftelijke vragen gesteld over de controle op vervuilde (bodem-)locaties en de status van sanering van deze locaties. Dit in verband met berichten in de media over mogelijke gezondheidsrisico's. Ook zijn er vragen gesteld over de handhaving bij chemische bedrijven…

  • Gepubliceerd op 22 augustus 2019
 • Vragen over hoe Staatsbosbeheer natuur wil inzetten voor woningbouw

  Op 16 juli 2019 hebben de Statenleden Ilse Zaal en Amélie Strens vragen gesteld over hoe Staatsbosbeheer natuur wil inzetten voor woningbouw in het kader van het programma Groene Metropool. Onlangs verscheen er een kop in de pers dat Staatsbosbeheer wel woningbouw wil realiseren in ‘vergeten poldertjes’. Dat was voor D66 aanleiding…

  • Gepubliceerd op 16 juli 2019
 • Schriftelijke vragen over recreatieve voorziening op het Voorland in Blaricum

  Op 25 juni hebben de Statenleden Strens (D66), Cardol (GroenLinks) en Voskuil (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde Staten over mogelijke recreatieve voorzieningen op het strandje "Het Voorland" in Blaricum aan het Gooimeer. Deze partijen zouden het onwenselijk vinden als er de komende 10 jaar in strijd met de…

  • Gepubliceerd op 27 juni 2019
 • D66 stelt vragen over uittreden uit Goois Natuurreservaat

  Flip de Groot heeft namens D66 Noord-Holland een aantal (‘technische’) vragen gesteld over waarom de provincie Noord-Holland wil uittreden als participant van het Goois Natuurreservaat (GNR).  Het college van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten hierover geïnformeerd met een brief d.d. 13 februari 2019. De discussie over hoe de recreatieschappen het best bestuurd kunnen worden loopt al…

  • Gepubliceerd op 22 februari 2019
 • D66 stelt vragen over schade aan aardkundig monument

  Op 6 april 2017 heeft Hein Struben, Statenlid voor D66 Noord-Holland, schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over haar reactie op overtredingen met betrekking tot de bescherming van aardkundige monumenten.

  • Gepubliceerd op 7 april 2017
 • Vragen over kustbescherming door provincie en gemeenten

  Amélie Strens en Claudia Weemhoff hebben in januari 2016 schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de verruiming in de landelijke regelgeving over de kust. Verruiming regelgeving voor meer activiteiten De landelijke regels voor kustbebouwing worden aangepast in lijn met eerdere decentralisatie van ruimtelijke en landschappelijke taken naar…

  • Gepubliceerd op 12 januari 2016