Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

6 publicaties gevonden.

 • Algemene beschouwingen D66NH bij begroting 2021

  AB

  • Gepubliceerd op 9 november 2020
 • Schriftelijke vragen over waterpeilafwijkingen

  Op 22 oktober 2020 hebben de Noord-Hollandse Statenfracties van D66, GroenLinks en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over waterpeilafwijkingen. In de Omgevingsvisie NH2050 is de doelstelling opgenomen dat Noord-Holland klimaatbestendig en waterrobuust wordt. Bodemdaling in veenweidegebieden wordt afgeremd en uiteindelijk gestopt. In het coalitieakkoord is klimaatadaptatie en…

  • Gepubliceerd op 22 oktober 2020
 • Schriftelijke vragen over grootschalige woningbouwplannen in Zuidoostbeemster

  Geen grootschalige woningbouw in Zuidoostbeemster

  • Gepubliceerd op 15 juli 2020
 • Schriftelijke vragen over windenergie-projecten in Wieringermeer

  Na aanleiding van het onderzoeksartikel “De verrommeling van een oer-Hollandse polder” in de Weekendbijlage in het NRC van 5 juni j.l. heeft Emre Kanik, woordvoerder klimaat & energie vragen gesteld over de in dit artikel genoemde ontwikkelingen. Online heeft het artikel de titel: Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en…

  • Gepubliceerd op 8 juni 2020
 • Schriftelijke vragen over bestrijdingsmiddelen in de natuur

  Op 5 juni 2020 hebben de Statenleden Amélie Strens, Arja Kapitein en Linde Gonggrijp schriftelijke vragen gesteld aan het college over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de natuur. Onderzoek in Drenthe toonde aan dat in natuurgebieden landbouwgif voorkomt in planten en in mest van schapen en runderen. De onderzoekers leggen een relatie…

  • Gepubliceerd op 5 juni 2020
 • Schriftelijke vragen over effecten problemen bij AEB

  Schriftelijke vragen over problemen bij AEB

  • Gepubliceerd op 22 april 2020