Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

37 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen over voortgang Haarlemmermeer-west

  Op 11 mei 2017 heeft Statenlid Hein Struben namens de Statenfractie van D66 Noord-Holland schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de voortgang van ontwikkeling Haarlemermeer-west en Park21, waarvoor de Provincie in totaal €64,8 miljoen aan de gemeente Haarlemmermeer heeft overgemaakt.

  • Gepubliceerd op 11 mei 2017
 • Schriftelijke vragen over fietspad Waterleidingduinen

  Op 4 mei 2017 heeft Statenlid Andries Tijssens namens de Statenfractie van D66 Noord-Holland schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het niet doorgaan van het fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen (van de Oase naar de Zandvoortselaan).  

  • Gepubliceerd op 4 mei 2017
 • Schriftelijke vragen over investeringen Alliander

  Statenleden Yurdakul en Tijssens hebben op 2 mei schriftelijke vragen gesteld over het duurzame investeringsbeleid van Alliander. De Provincie Noord-Holland is aandeelhouder van deze netwerkbeheerder.

  • Gepubliceerd op 2 mei 2017
 • Schriftelijke vragen over agrarisch natuurbeheer in NNN

  Op 28 april 2017 heeft D66 samen met het CDA vervolgvragen gesteld over agrarisch natuurbeheer in het Nationaal Natuur Netwerk.  

  • Gepubliceerd op 28 april 2017
 • Vragen over veiligheid omwonenden Schiphol

  Op 20 april 2017 heeft Hein Struben, Statenlid voor D66 Noord-Holland, schriftelijke vragen aan het college gesteld over de veiligheidssituatie rond de luchthaven Schiphol. D66 wil graag duidelijkheid over de problematiek die in de pers naar voren kwam en weten welke rol de Provincie daarin kan spelen. De vragen zijn te vinden…

  • Gepubliceerd op 20 april 2017
 • D66 stelt vragen over schade aan aardkundig monument

  Op 6 april 2017 heeft Hein Struben, Statenlid voor D66 Noord-Holland, schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over haar reactie op overtredingen met betrekking tot de bescherming van aardkundige monumenten.

  • Gepubliceerd op 7 april 2017
 • Vragen over provinciaal natuurbeleid

  D66 en CDA hebben gezamenlijk op 3 maart 2017 schriftelijke vragen gesteld over provinciaal natuurbeleid en agrarisch natuurbeheer. Dit naar aanleiding van publicatie van de evaluatie van het natuurbeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast ontvingen wij ook geluiden van agrarische collectieven die zich zorgen maken over duurzaam beheer van veenweiden. Lees de…

  • Gepubliceerd op 3 maart 2017
 • Schriftelijke vragen over investeringen door PWN

  Op 16 december 2016 stelden Zafer Yurdakul en Job Rook op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland  namens de Statenfractie van D66 een aantal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over plannen voor grote investeringen van PWN, waarvoor geld geleend wordt

  • Gepubliceerd op 16 december 2016
 • Maidenspeech Wim Bakker voor D66 in Provinciale Staten

  Woordvoerder Water, Wim Bakker, speechte op maandag 3 oktober 2016 voor het eerst in Provinciale Staten. In een voordracht met een persoonlijke twist benadrukt Wim het belang van een groter elektrisch sloepennetwerk in Noord-Holland. Spreektekst Voorzitter, Collega Statenleden, Kent u dat gevoel? Dat je in een bootje zit,…

  • Gepubliceerd op 3 oktober 2016
 • Maidenspeech Tom Buijtendorp voor D66 in Provinciale Staten

  In de Statenvergadering van 23 mei speechte Tom Buijtendorp over de kadernotitie cultuur. Het was zijn eerste voordracht als lid van Provinciale Staten. Lees zijn tekst hieronder terug. Geachte voorzitter, collega Statenleden Inspiratie putten uit het verleden is voor mij een persoonlijk thema, wat terugkomt in deze maiden speech. De…

  • Gepubliceerd op 23 mei 2016