Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

55 publicaties gevonden.

 • Schriftelijke vragen over agrarisch natuurbeheer in NNN

  Op 28 april 2017 heeft D66 samen met het CDA vervolgvragen gesteld over agrarisch natuurbeheer in het Nationaal Natuur Netwerk.  

  • Gepubliceerd op 28 april 2017
 • Vragen over veiligheid omwonenden Schiphol

  Op 20 april 2017 heeft Hein Struben, Statenlid voor D66 Noord-Holland, schriftelijke vragen aan het college gesteld over de veiligheidssituatie rond de luchthaven Schiphol. D66 wil graag duidelijkheid over de problematiek die in de pers naar voren kwam en weten welke rol de Provincie daarin kan spelen. De vragen zijn te vinden…

  • Gepubliceerd op 20 april 2017
 • D66 stelt vragen over schade aan aardkundig monument

  Op 6 april 2017 heeft Hein Struben, Statenlid voor D66 Noord-Holland, schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over haar reactie op overtredingen met betrekking tot de bescherming van aardkundige monumenten.

  • Gepubliceerd op 7 april 2017
 • Vragen over provinciaal natuurbeleid

  D66 en CDA hebben gezamenlijk op 3 maart 2017 schriftelijke vragen gesteld over provinciaal natuurbeleid en agrarisch natuurbeheer. Dit naar aanleiding van publicatie van de evaluatie van het natuurbeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast ontvingen wij ook geluiden van agrarische collectieven die zich zorgen maken over duurzaam beheer van veenweiden. Lees de…

  • Gepubliceerd op 3 maart 2017
 • Schriftelijke vragen over investeringen door PWN

  Op 16 december 2016 stelden Zafer Yurdakul en Job Rook op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland  namens de Statenfractie van D66 een aantal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over plannen voor grote investeringen van PWN, waarvoor geld geleend wordt

  • Gepubliceerd op 16 december 2016
 • Maidenspeech Wim Bakker voor D66 in Provinciale Staten

  Woordvoerder Water, Wim Bakker, speechte op maandag 3 oktober 2016 voor het eerst in Provinciale Staten. In een voordracht met een persoonlijke twist benadrukt Wim het belang van een groter elektrisch sloepennetwerk in Noord-Holland. Spreektekst Voorzitter, Collega Statenleden, Kent u dat gevoel? Dat je in een bootje zit,…

  • Gepubliceerd op 3 oktober 2016
 • Maidenspeech Tom Buijtendorp voor D66 in Provinciale Staten

  In de Statenvergadering van 23 mei speechte Tom Buijtendorp over de kadernotitie cultuur. Het was zijn eerste voordracht als lid van Provinciale Staten. Lees zijn tekst hieronder terug. Geachte voorzitter, collega Statenleden Inspiratie putten uit het verleden is voor mij een persoonlijk thema, wat terugkomt in deze maiden speech. De…

  • Gepubliceerd op 23 mei 2016
 • Vragen over regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen

  Schriftelijke vragen aan het college van gedeputeerde staten door statenlid Andries Tijssens op 2 mei 2016.

  • Gepubliceerd op 2 mei 2016
 • Wie is er bang voor verandering

  Visie van Hein Struben op provinciale grenzen.

  • Gepubliceerd op 1 februari 2016
 • Vragen over kustbescherming door provincie en gemeenten

  Amélie Strens en Claudia Weemhoff hebben in januari 2016 schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de verruiming in de landelijke regelgeving over de kust. Verruiming regelgeving voor meer activiteiten De landelijke regels voor kustbebouwing worden aangepast in lijn met eerdere decentralisatie van ruimtelijke en landschappelijke taken naar…

  • Gepubliceerd op 12 januari 2016