Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

1 publicatie gevonden.

  • Wat betekent afschaffen WGR plus-regio’s voor Noord-Holland?

    Flip de Groot en Hein Struben hebben in december 2014 op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland namens de fractie van D66 schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gesteld over de consequenties van het afschaffen van de WGR plus-regio's.

    • Gepubliceerd op 24 december 2014