Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Agenda en stukken ARV 7 maart 2021

Zondagmiddag 7 maart houdt de D66-regio Noord-Holland een algemene regiovergadering (ARV) voor de leden van D66 uit de provincie Noord-Holland. Aanvang: 13.30 uur.

Deze bijeenkomst wordt online gehouden, als webinar. U kunt via de chat-functie over alle onderwerpen meepraten.

Aanmelden

Vooraf registreren is noodzakelijk (d.w.z. vóór 6 maart 23:59 uur). AANMELDEN via deze link

Agenda

 1. Opening door de voorzitter Raymond van Haeften
 2. Vaststellen notulen ARV 25 oktober 2020 – bijlage 2
 3. Met Ilse Zaal en Amélie Strens aan tafel
 4. Gesprek met onze nieuwe burgemeesters: Sebastiaan Nieuwland (Uitgeest) en Marian van der Weele (Waterland)
 5. Rapport evaluatie PS19 “Van goede wil. Alleen ga je sneller, samen kom je verder” – bijlage 3 – toelichting door de voorzitter van de evaluatiecommissie, Andrea Chao
  Vragen en opmerkingen over dit rapport kunt u van te voren (uiterlijk 3 maart) insturen via e-mail info@d66noordholland.nl
 6. Reactie van het regiobestuur op het evaluatierapport – bijlage 4 – discussie en besluitvorming
 7. Onder voorbehoud van besluitvorming agendapunt 6, discussie en besluitvorming over:
  1. Tekst werving voorzitter en leden van de beoogde Permanente Regionale Verkiezingen Commissie (P-RVC) – bijlage 5.1
  2. Drie reeds nu bekende kandidaten voor de beoogde P-RVC
   stellen zich voor – bijlage 5.2
 8. De kandidaaten voor de vacature ‘algemeen secretaris’ stelt zich voor – bijlage 6
 9. Vaststellen Werkbegroting 2021 – bijlage 7, Jaarrekening 2020 en Mutatieoverzicht Reserves – bijlagen 8.1 en 8.2, en Rapport Kascommissie – bijlage 8.3
 10. Toespraak Rob Jetten (onder voorbehoud)
 11. Campagne TK21 – stand van zaken
 12. W.v.t.t.k
 13. Afsluiting door de voorzitter (ca 16u30)
Gepubliceerd op 11-10-2020 - Laatst gewijzigd op 04-03-2021