Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement PRV De Hoge Berg Texel

D66 heeft op 14 januari 2019 bij de behandeling van een wijziging van de provinciale ruimtelijke verordening samen met PvdA, VVD en CDA een voorstel ingediend om de tekst van de gebiedsbeschrijving van De Hoge Berg op Texel aan te passen. Dit voorstel is aangenomen.

De wijziging behelst het schrappen van zinsneden die vooruitlopen op de resultaten van een gebiedsproces. Hierbij zijn alle belanghebbenden met elkaar in gesprek over de toekomst van het gebied. D66 gaat er vanuit dat de partijen er met elkaar uit gaan komen in het belang van het behoud van de natuur- en landschappelijke waarde van het gebied. En in het belang van het Texelse schaap.

Gepubliceerd op 15-01-2019 - Laatst gewijzigd op 06-02-2019