Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 stelt vragen over versnippering grondeigendom

In het Financieel Dagblad verschenen op 13 en 15 april 2019 twee artikelen over grondspeculatie:

  • “Grondspeculant belemmert bouwplannen van gemeenten. Versnippering van grond stuwt prijzen en frustreert bouw van woonwijken.”
  • “Niemand wil bouwen op versnipperde grond. Het versnipperen van grond als speculatie object levert de kopers van de kavels bijna nooit geld op. Wel belemmert het de bouw van woningen en bedrijfspanden. ‘Grondspeculanten houden de gemeente tegen.’”

D66 is geschrokken van de omvang die dit lijkt te hebben en heeft daarom hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Het is uitermate belangrijk dat gemeenten niet gehinderd worden bij het bouwen van nieuwe woningen.

Het FD heeft onderzoek gedaan onder de gemeenten naar de effecten van de versnippering van bouwgrond door speculatie. Meer dan twintig gemeenten laten weten dit als een belemmering te zien voor toekomstige bouwprojecten. De VNG bevestigt dat gebiedsontwikkeling hierdoor duurder wordt.

Op meer dan 500 locaties hebben grondhandelaren bossen, weilanden en akkers in stukken geknipt en verkocht aan particuliere beleggers in de hoop op waardestijging door toekomstige bebouwing. Vaak hebben zij een hoge grondprijs betaald.

Juist door de versnippering worden toekomstige bouwprojecten onhaalbaar: de grondprijs te hoog en onderhandelingstijd te lang. De Wet voorkeursrecht biedt de gemeenten geen oplossing voor deze praktijken. Onteigenen is een tijdrovend proces en kost veel geld. Bouwprojecten gaan dan gewoon niet door. Dus uiteindelijk levert het de kleinere particuliere investeerders zelden geld op.

De vragen zullen binnen 30 dagen door het college beantwoord worden. De vragen leest u in het te downloaden bestand.

 

Gepubliceerd op 18-04-2019 - Laatst gewijzigd op 18-04-2019