Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 kritisch over gegevens verzamelen voor onderzoek

Op 2 maart 2018 heeft de Statenfractie van D66 Noord-Holland schriftelijke vragen aan het college gesteld over hoe de provincie privacy van reizigers waarborgt in het lopende ov-knooppunten onderzoek.

Aanleiding voor de vragen is een column van Tom-Jan Meeus in het NRC Handelsblad (28 februari). Meeus schrijft dat hij door de provincie Noord-Holland en onderzoeksbureau TNS Nipo via email is benaderd om een vragenlijst in te vullen ten behoeve van onderzoek naar ov-knooppunten. Meeus stelt echter dat hij nooit toestemming heeft gegeven om zijn mailadres te gebruiken voor deze doeleinden. D66 is voorstander van het belevingsonderzoek rondom stations, maar hecht ook grote waarde aan de privacy van reizigers.

Lees de volledige vragen met het gehele relaas in het pdf-document hieronder. Het college van Gedeputeerde Staten heeft deze vragen schriftelijk beantwoord en hier gepubliceerd. De antwoorden laten zien dat het college het eens is met het voorzichtig en omzichtig omgaan met persoonlijke data. De Provincie verzamelt overigens zelf geen big data, maar maakt gebruik van onderzoeksbureau’s.  De Provincie heeft een serie maatregelen getroffen om niet alleen te voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving, maar ook de inkoopvoorwaarden zijn aangepast.

Daarop heeft Flip de Groot in de provinciale commissie EEB op 16 juni het onderwerp nogmaals ingebracht om te benadrukken dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft en echt invulling moet geven aan de ketenverantwoordelijkheid bij het uitbesteden van onderzoeken. Geanonimiseerd big data verzamelen is prima, maar herleiden naar persoonlijke informatie onacceptabel, tenzij expliciet daarvoor toestemming is gegeven. D66 wil dat de provinciale overheid de lat bij gegevensverzameling hoog legt en kritisch is op de wijze waarop onderzoeksbureau’s te werk gaan. Het college schrijft ter bevestiging PS nog een brief met daarin de genomen praktische en beleidsmaatregelen op een rij.

Gepubliceerd op 02-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018