Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Jaarverslag 2019-2020 Stichting Fractieondersteuning D66 Noord-Holland

Jaarlijks rapporteert de Statenfractie over de besteding van de subsidie voor fractieondersteuning. Deze administratie wordt gecontroleerd door de Statengriffie en een accountant op rechtmatigheid van de uitgaven.

Gepubliceerd op 08-04-2020 - Laatst gewijzigd op 08-04-2020