Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Jaarverslag Stichting Fractieondersteuning D66NH 2017-2018

Volgens de provinciale verordening rapporteert de Statenfractie jaarlijks aan de provincie over de besteding van de subsidie voor fractieondersteuning. Het boekjaar loopt van 15 maart t/m 14 maart. Opgesteld door het fractiebestuur.

Gepubliceerd op 11-04-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018