Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Jaarverslag Stichting Fractieondersteuning D66NH 2014-2015

Volgens de provinciale verordening rapporteert de Statenfractie jaarlijks aan de provincie over de besteding van de subsidie voor fractieondersteuning. Het boekjaar loopt van 15 maart t/m 14 maart. Opgesteld door het fractiebestuur.

.

Gepubliceerd op 26-05-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018