Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Maidenspeech Wim Bakker voor D66 in Provinciale Staten

Woordvoerder Water, Wim Bakker, speechte op maandag 3 oktober 2016 voor het eerst in Provinciale Staten. In een voordracht met een persoonlijke twist benadrukt Wim het belang van een groter elektrisch sloepennetwerk in Noord-Holland.

Spreektekst
Voorzitter, Collega Statenleden,

Kent u dat gevoel? Dat je in een bootje zit, de zon schijnt op je hoofd, je hoort een paar vogels kwetteren en het water kabbelt rustig langs de boot. Dat is voor mij genieten; dat is gelukkig zijn.

U kunt mij dan ook regelmatig op het water vinden, en met mij vele Noord-Hollanders en bezoekers van onze mooie watersportprovincie. Een watersportprovincie. Dat zijn we, dat willen we blijven en daar kunnen we ons nog veel verder in ontwikkelen. De D66 fractie is dan ook blij met de voorliggende Waterrecreatievisie en het uitvoeringsprogramma.

Wij kunnen ons goed vinden in de gekozen koers met focus op aquapuncturen en water-land verbindingen. Zo kunnen we hopelijk maximaal rendement halen uit onze provinciale inspanningen en middelen.

Ook zijn wij zeer tevreden met de keuze om het proces van actieve samenwerking met stakeholders een vervolg te geven in de uitvoering en dat op het gebied van het beheer afstemming en samenwerking plaats vindt. Onze complimenten daarvoor aan de gedeputeerde.

Verder zij wij blij dat de gedeputeerde reeds in de commissie heeft aangegeven open te staan voor nieuwe uitbreidingskansen op het gebied van de riviercruise en dat hij serieus wil kijken naar de mogelijkheid van het creëren van een vaarweg E&F categorie voor het sloepennetwerk. Dit met het Friese model als voorbeeld.

Tja, Friezen en modellen….Ik ben geboren en opgegroeid in Groningen, en Voorzitter, u zult begrijpen, dat het dan tegen de natuur in gaat om een compliment te maken aan Friezen. Maar op hun waterrecreatie-infrastructuur mogen wij jaloers zijn.

Wij streven naar de realisatie van een duurzaam sloepennetwerk, zo valt in de Visie te lezen. En ook lezen we dat aandacht voor elektrisch varen nodig is om te komen tot verduurzaming van de waterrecreatie. Dat is een kans volgens de bijgevoegde SWOT-analyse.

De Provincie Friesland heeft, mede door een subsidieregeling voor oplaadpunten, veel meer oplaadpunten voor elektrisch varen, dan Noord-Holland. Als wij de realisatie van een duurzaam sloepennetwerk serieus nemen, dan dienen er langs dat netwerk ook voldoende oplaadpunten te zijn om met een elektrische boot alle routes te kunnen varen. Daarom heb ik een motie in mijn binnenzak  met als dictum:

dragen het college op:

  1. Met haar partners binnen het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie te verkennen wat er nodig is om te komen tot een dekkend netwerk van oplaadpunten voor elektrisch varen over het BRTN en sloepennetwerk in Noord-Holland;
  2. Deze verkenning mee te nemen bij de uitwerking van de WED-regeling, zodat WED-middelen ingezet kunnen worden voor de realisering van een dekkend netwerk van oplaadpunten;

Wij hopen dat de gedeputeerde bereidt is hier een toezegging op te doen.

Dan kan ik de motie in mijn zak houden.

Dan zetten we goede stappen richting een echt duurzaam sloepennetwerk.

Dan varen er in de toekomst nog meer Noord-Hollanders in een fluisterboot over het water

En dan horen zij de vogels kwetteren en het water langs de boot kabbelen zonder last te hebben van een brommende motor en dampende uitstoot.

Gepubliceerd op 03-10-2016 - Laatst gewijzigd op 10-11-2017