Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie afwegingskader wind op land

Motie van D66, VVD, CDA en PvdA om een afwegingskader voor de meest geschikte locaties voor windmolens op land mee te geven aan het college van Gedeputeerde Staten bij het beleidskader wind op land dat op 15 december is vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland. Ingediend door Ilse Zaal.

Gepubliceerd op 15-12-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018