Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Ambitie bodemdaling in Omgevingsvisie debat

Motie ingediend door D66 en andere partijen op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen”.

Gepubliceerd op 16-10-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018