Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Benoemen toplandschappen

Motie ingediend door D66  op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om de unieke kwaliteiten van de Noord-Hollands toplandschappen te benoemen en te behouden;” en “van de mogelijkheid gebruik te maken om deze gebieden aan te wijzen als provinciaal landschap;”.

Gepubliceerd op 16-10-2017 - Laatst gewijzigd op 17-06-2019