Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Duurzaam bereikbaar Noord-Holland

Motie ingediend door D66 en andere partijen op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie verzoekt het college onder andere om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen dat een goede bereikbaarheid cruciaal is voor de welvaart en het welzijn van alle inwoners.”.

Gepubliceerd op 16-10-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018