Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie duurzame economie

Motie van D66, VVD, CDA, PvdA, GL, PVV en CU-SGP waarin het college van GS verzocht wordt verschillende voorstellen voor te bereiden voor verduurzaming van de economie in Noord-Holland. Het gaat om voorstellen op het gebied van:

  • intensiever gebruik en aanleg van technieken voor zonne-energie,
  • snellere digitale infrastructuur door aanleg van glasvezel,
  • innovatievere omgang met recycling van grond- en afvalstoffen, en
  • meer werkgelegenheid voor jeugd met slechte aansluiting op de arbeidsmarkt.

Aanvaard door PS op 19 november 2012.

Gepubliceerd op 01-12-2012 - Laatst gewijzigd op 25-09-2019