Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Financiële gevolgen regeerakkoord provincie

Motie is ingediend door D66, de andere coalitiepartijen en de CU-SGP en unaniem aangenomen op de Provinciale Statenvergadering van 6 november 2017 over de begroting 2018 van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: “zo spoedig mogelijk inzicht te verschaffen in de nu bekende financiële gevolgen van het regeerakkoord” en “spoedig mogelijk inzicht te verschaffen in de financiële mogelijkheden die uit een doorlichten van bestaande reserves en voorzieningen voortkomen”.

Gepubliceerd op 06-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018