Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Gebiedsgerichte regionale uitwerking

Motie ingediend door D66 op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie draagt het college op om: “bij het vastleggen van de provinciale belangen in de Omgevingsvisie rekening te houden met gebiedsgericht maatwerk”.

Gepubliceerd op 16-10-2017 - Laatst gewijzigd op 17-06-2019