Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie jeugdparticipatie

Op 8 juli 2019 hebben Provinciale Staten een voorstel van bijna alle partijen aangenomen om opnieuw een werkgroep jeugdparticipatie in te stellen.

Er zijn in de vorige Statenperiode verschillende activiteiten zijn ontwikkeld ten behoeve van
jeugdparticipatie in Noord-Holland. Een aantal van deze activiteiten was erg succesvol en droeg bij aan het informeren en raadplegen van Noord-Hollandse jongeren. D66 vindt dat het activeren van jeugd bijdraagt aan een sterkere democratie en sloot zich graag aan bij dit initiatief van de vorige voorzitter van de werkgroep Sandra Doevendans.

Het coalitieakkoord zet het huidige beleid i.s.m. ProDemos op dit gebied in principe voort. Dit omvat de “Provinciestrijd“, medewerking aan scholierenverkiezingen en “Baas in Noord-Holland

De werkgroep Jeugdparticipatie wordt gevraagd om bij de behandeling van de begroting
2020 met voorstellen te komen die bijdragen aan het verbeteren van de betrokkenheid van
de Noord-Hollandse jeugd bij het politieke en bestuurlijke proces. Daar kan meegenomen worden om  de bestaande activiteiten op dit gebied voort te zetten , als ook nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld een ‘JongerenStaten’ en ‘JongerenCDK’ toe te voegen. Suggesties zijn zeker nog welkom. Stuur ze naar D66 Statenlid Arja Kapitein.

Gepubliceerd op 08-07-2019 - Laatst gewijzigd op 08-07-2019