Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Klimaatadaptief Noord-Holland

Motie ingediend door D66 op de Provinciale Statenvergadering van 9 oktober 2017 over de omgevingsvisie van Noord-Holland. De motie draagt het college op om: “in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen dat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten het uitgangspunt is bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen”.

Gepubliceerd op 16-10-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018