Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie maatwerk voor zonne-energie in bufferzones

Voorstel van D66, PvdA, PvdD en GL om meer maatwerk toe te voegen aan de provinciale ruimtelijke spelregels voor zonneparken in landelijk gebied in bufferzones, die geen onderdeel uitmaken van het NNN, Unesco of weidevogelleefgebied. Ingediend door Amélie Strens en aanvaard door Provinciale Staten Noord-Holland op 27 juni 2016.

Gepubliceerd op 27-06-2016 - Laatst gewijzigd op 17-06-2019