Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Onderzoek buitenplaatszones als eeuwenoude Groene Longen

Motie ingediend door D66 en aangenomen op de Provinciale Statenvergadering van 6 november 2017 over de begroting 2018 van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: “In 2018 de eeuwenoude ‘Groene Longen van Amsterdam’ integraal in kaart te brengen en te presenteren, inclusief erfgroen, verbindende elementen als waterwegen en paden, en een kansenkaart t.bv. behoud door  ontwikkeling;”

Gepubliceerd op 06-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018