Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie opvolging rapport waterbestendig Westpoort

Motie ingediend door D66 en aangenomen op de Provinciale Statenvergadering van 6 november 2017 over de begroting 2018 van Noord-Holland. De motie verzoekt het college om: “de regierol op te pakken om te komen met alle betrokken partijen tot concrete plannen voor een betere bescherming van vitale en kwetsbare infrastructuur;” en “onderzoeken of er voor andere regio’s in Noord-Holland ook pilots ‘vitaal en kwetsbaar” nodig te zijn;”

Gepubliceerd op 06-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018