Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie prioriteit voor versterking energie-infrastructuur

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 18 november 2019 een voorstel van PvdA, D66, PvdD en GroenLinks aangenomen waarmee het college opgeroepen wordt, om alles in het werk te stellen om samen met andere overheden en de netbeheerders de knelpunten in zowel wet- en regelgeving als fysiek, proactief op te lossen en de infrastructuur zo spoedig mogelijk op orde te brengen zodat het netwerk klaar is om de extra vraag vanuit de energietransitie aan te kunnen. Provinciale Staten willen dat het college er bij de netbeheerders op aan te dringt om te beginnen met het verzwaren van de infrastructuur rond die gebieden in Noord-Holland die in potentie op korte termijn het meeste kunnen bijdragen aan de transitie naar duurzame energie.

PS 18 november 2019

Gepubliceerd op 18-11-2019 - Laatst gewijzigd op 18-11-2019