Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie smart mobility investeringen

Op 10 juli 2017 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland motie M48 aangenomen betreffende smart mobility investeringen: meer multimodaal en in meerjarenprogramma.

De motie draagt het college op:
• te onderzoeken hoe, bij het selecteren van projecten voor Smart Mobility, een evenwichtige verdeling van de geplande investeringen per vervoersmodaliteit gerealiseerd kan worden;
• in analogie met het PMI ook de projecten voor Smart Mobility onder te brengen in een meejarenprogramma waarover het college periodiek rapporteert, zodat deze projecten gevolgd en geëvalueerd kunnen worden;

Gepubliceerd op 12-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018