Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie snelheidsverlaging op provinciale wegen

Op 11 november 2019 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van de begroting een voorstel van D66, GroenLinks en PvdA aangenomen om de effecten te onderzoeken van een snelheidsverlaging op provinciale wegen. De partijen willen weten of dit een bijdrage kan leveren aan oplossing van de stikstofproblematiek doordat er dan minder uitstoot op natuurgebieden plaatsvindt. Ook moet het onderzoek de effecten op de omgeving en de verkeersveiligheid meenemen.

Update 2 juni 2020:

Het college heeft onderzoek laten doen naar het effect van snelheidsverlaging op provinciale wegen op de stikstofdepositie in nabijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De uitkomsten zijn nu bekend. Slechts vijf wegdelen hebben een significant stikstof verlagend effect én kunnen voor die lagere snelheid zo worden ingericht dat ze redelijkerwijs kunnen voldoen aan de landelijke richtlijnen voor verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig). De mogelijke snelheidsverlaging op deze wegdelen wordt in de gebiedsgerichte aanpak per Natura 2000-gebied nader uitgewerkt en afgewogen.

Op 15 juni staat het onderwerp als ingekomen stuk op de agenda van de commissie mobiliteit & bereikbaarheid.

Gepubliceerd op 02-06-2020 - Laatst gewijzigd op 02-06-2020