Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie start formatie 2019-2023

Op 18 april 2019 zijn Provinciale Staten van Noord-Holland bij elkaar gekomen om het advies van de informateurs te bespreken.

Vervolgens is met het aannemen van een motie het formatieproces gestart. Laura Bromet van GroenLinks is aangewezen als formateur voor een college van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA.

De formateur krijgt de opdracht om de wensen van alle partijen mee te nemen. Deze zijn vooraf verzameld en als bijlage toegevoegd aan de motie.

De motie is mede ingediend door de Christen Unie en met algemene stemmen aangenomen.

Gepubliceerd op 18-04-2019 - Laatst gewijzigd op 18-04-2019