Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie stoppen bodemdaling veenweidegebieden

Op 13 november hebben Provinciale Staten tijdens het debat over de koers voor de Omgevingsvisie 2050 een voorstel van D66 en 5 andere partijen aangenomen om in het koersdocument voor de Omgevingsvisie de ambitie op te nemen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen.

Gepubliceerd op 13-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018