Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie tegemoetkoming preventie wildschade

Op 10 juli 2017 hebben Provinciale Staten motie M30 betreffende tegemoetkoming preventie wildschade van D66, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks aangenomen.

Het college is verzocht:

  • • vaart te zetten via het lPO achter het onderzoek naar regelgeving voor gecoördineerd en gebiedsgericht beleid voor faunabeheer met daarin een tegemoetkoming aan boeren- en tuinders ten behoeve van het nemen van preventieve maatregelen tegen wildschade;
  • regelmatig (minimaal elk kwartaal) te informeren via de commissie over de voortgang van dit onderzoek;
Gepubliceerd op 12-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018