Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Moties bij Kaderbrief 2022

Op 28 juni was D66 indiener van 2 moties met suggesties voor besteding van het positieve rekeningresultaat van 2020. Ook was D66 mede-indiener van 2 moties van GroenLinks. Ook andere partijen hebben voorstellen gedaan. Bij de begrotingsbehandeling in het najaar van 2021 zullen hierover besluiten genomen worden na advies van het college.

Gepubliceerd op 28-06-2021 - Laatst gewijzigd op 28-06-2021