Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over investeringen door PWN

Op 16 december 2016 stelden Zafer Yurdakul en Job Rook op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland  namens de Statenfractie van D66 een aantal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over plannen voor grote investeringen van PWN, waarvoor geld geleend wordt bij de EIB.

Gepubliceerd op 16-12-2016 - Laatst gewijzigd op 18-03-2019