Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen over plannen Bredius terrein in Muiden

Op 13 jui 2015 hebben Amélie Strens en Hein Struben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het ontwerpbestemmingsplan Bredius in de gemeente Muiden.

Gepubliceerd op 13-07-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018